Esteu aquí

Contacte

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei i a la resta de la normativa aplicable, s’informa que les dades facilitades seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic, la finalitat del qual és donar resposta a la sol·licitud del ciutadà, i que es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita a Mercats de Barcelona.

 

 

#menjodemercat

  Subscriu-te al canal RSS

 

 Oficina del Programa Educatiu

687 14 88 89

 programaeducatiu@menjodemercat.cat